Βυτία Μεταφοράς Λυμάτων

Χωρητικότητας από 11.000 Lt έως 25.000 Lt

Η κατασκευή των βυτίων μεταφοράς λυμάτων γίνεται από την εταιρία μας με βάση τις εγκρίσεις τύπου και τους ελέγχους δοκιμών που γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των βυτίων υγρών καυσίμων είναι :  Ανοξείδωτο ή Σίδερο

Τα βυτία μεταφοράς λυμάτων που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

*ΜΕ ή χωρίς Πιστοποιητικό ADR (Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)

 • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς
  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
 • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
 • Μελέτη πρόσδεσης
 • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
 •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
  δοκιμή).

 

Pin It on Pinterest