Βυτία Μεταφοράς Πίσσας

Χωρητικότητας από 1.000Lt έως 38.000Lt

Η κατασκευή των βυτίων μεταφοράς πίσσας ( ασφάλτου) γίνεται από την εταιρία μας με βάση τις εγκρίσεις τύπου και τους έλεγχους δοκιμών που γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τα βυτία μεταφοράς ασφάλτου κατασκευάζονται από ανοξείδωτο.

Όλα τα βυτία μεταφοράς πίσσας κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

 • Πιστοποιητικό ADR
 • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς
  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
 • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
 • Μελέτη πρόσδεσης
 • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
 •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
  δοκιμή).

 

Pin It on Pinterest