Βυτία Μεταφοράς Χημικών

Χωρητικότητας από 1.000Lt έως 38.000Lt

Η εταιρεία μας κατασκευάζει βυτία μεταφοράς χημικών από ανοξείδωτο, με βάση τις εγκρίσεις τύπου και τους έλεγχους δοκιμών που γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Όλα τα βυτία χημικών που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

 • Πιστοποιητικό ADR
 • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς
  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
 • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
 • Μελέτη πρόσδεσης
 • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
 •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
  δοκιμή).

 

Βυτία μεταφοράς χημικών που έχουμε κατασκευάσει

Pin It on Pinterest