Βυτία Υγρών Καυσίμων

Χωρητικότητας από 1.000Lt έως 38.000Lt

Τα βυτία υγρών καυσίμων κατασκευάζονται από την εταιρία μας με βάση τις εγκρίσεις τύπου και τους ελέγχους δοκιμών που γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των βυτίων υγρών καυσίμων είναι : Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο, Σίδερο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, την κατασκευή βυτίων καυσίμων με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και την λειτουργικότητα τους.

Όλα τα βυτία για τα υγρά καύσιμα που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

 • Πιστοποιητικό ADR
 • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς
  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
 • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
 • Μελέτη πρόσδεσης
 • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
 •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
  δοκιμή).

 

Pin It on Pinterest