Βυτία μεταφοράς υγρών τροφίμων

Χωρητικότητας από 1.000Lt έως 38.000Lt

Η κατασκευή των βυτίων μεταφοράς υγρών τροφίμων γίνεται από την εταιρία μας με βάση τις εγκρίσεις τύπου και τους ελέγχους δοκιμών που γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των βυτίων υγρών τροφίμων είναι : Ανοξείδωτο

Όλα τα βυτία μεταφοράς υγρών τροφών που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
  • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
  • Μελέτη πρόσδεσης
  • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
  •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
    δοκιμή).

 

Pin It on Pinterest