Βυτία Νερού - Υδροφόρες

Χωρητικότητας από 1.000Lt έως 38.000Lt

Η κατασκευή των βυτίων νερού – υδροφόρων γίνεται από την εταιρία μας σύμφωνα με το μικτό του αυτοκινήτου. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των βυτίων υδροφόρων είναι :  Ανοξείδωτο

Όλα τα βυτία νερού – υδροφόρες που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος
  • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
  • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
  • Μελέτη πρόσδεσης
  • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
  •  Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
    δοκιμή).

 

Pin It on Pinterest