Εταιρικό Προφίλ 

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με υπευθυνότητα και συνέπεια.

ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ

Η εταιρεία Αφοί Νερούτσου  δραστηριοποιείται  στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών με εξειδίκευση και πολλά έργα  στην λεβητοποιία, την κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, την κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και την κατασκευή υπόγειων και υπέργειων δεξαμενών.

Η Θέση της Εταιρείας στον Κλάδο

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΠΕ δημιουργήθηκε με προγενέστερη εταιρική μορφή (με συμμετοχή και των ιδίων όμως πάντα μετόχων, αλλά και του ιδίου αντικειμένου) το 1979 προκειμένου να εξυπηρετήσει και να εκμεταλλευτεί τις ανάγκες μιας αγοράς.

 

Η προσπάθεια που καταβάλει η εταιρεία μας, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία και εμπειρία της 35αετούς και πλέον παρουσίας, σε συνάρτηση με την εισαγωγή στις τάξεις του καταρτισμένων και εξειδικευμένων προσωπικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού πλάνου επιχειρηματικής σκοπιμότητας [business plan] που ήδη η εταιρεία υλοποιεί ευελπιστώντας να διευρύνει το μερίδιο αγοράς που σήμερα κατέχει αλλά και την ίδια την αγορά στόχο του.  Ως κομμάτι αυτού του σχεδίου αλλά και των νέων περιβαλλοντικά ευαίσθητων πλευρών της, έχει προχωρήσει σε σειρά εκσυγχρονιστικών ενεργειών και επενδύσεων στο εργοστάσιο του, αποκτώντας εξοπλισμό και πρακτικές φιλικότερα προς το περιβάλλον, φιλοδοξώντας να βελτιώσει τα μέγιστα την παραγωγική διαδικασία, να πετύχει καλύτερους χρόνους, ποιοτικότερο και ασφαλέστερο προϊόν σε συνάρτηση πάντα με τη νέα περιβαλλοντική αντίληψή του. Ήδη σήμερα απευθύνεται με τα προϊόντα του στην ευρύτερη ελληνική αγορά. Μέριμνα της εταιρείας μας είναι η ασφαλής παραγωγή όλων των προϊόντων που διαθέτει στους καταναλωτές, πληρώντας ταυτοχρόνως τις τελευταίες ευρωπαϊκές και εγχώριες απαιτήσεις σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί μηχανισμούς παρακολούθησης πιο σύγχρονων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων και καινοτόμων αγορών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, με εμπειρία πολλών ετών και με παρακολούθηση σεμιναρίων του κλάδου, εγγυάται την άριστη εσωτερική διαχείριση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα στον πελάτη, τον προμηθευτή, τους φορείς και την τοπική κοινωνία σιγουριά ως προς την ικανότητά του να διαχειρίζεται και να διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τις περιβαλλοντικές πλευρές που τον αφορούν αλλά και το περιβάλλον γενικότερα.

Οι σχέσεις που επιθυμεί η εταιρεία μς να αναπτύξει και να διατηρήσει με τους πελάτες του είναι φιλικές, σταθερές και μακροχρόνιες που χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη γεγονός που πρόκειται να αποτελέσει, και στο μέλλον, ιδιαίτερη προσπάθεια της εταιρείας  η οποία έχει ως βασικό στόχο την συνέπεια, την ασφάλεια και ουσιαστικά τον “ευχαριστημένο πελάτη”. Θέλει επίσης και αποτελεί ιδιαίτερη επιδίωξή της, να εμπνεύσει προς όλους τους ενδιαφερόμενους την αίσθηση και την εικόνα της εταιρείας η οποία δεν αφήνει τίποτε στην τύχη, έχει συνέπεια και ουσία, θέτει στόχους που σχετίζονται και προστατεύουν το περιβάλλον πέρα και πάνω των νομικών ή άλλων θεσμικών υποχρεώσεών του.

Η Δέσμευση της Διοίκησης

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας έχει χαράξει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο την Πολιτική Ποιότητος & Περιβάλλοντος της «ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΠΕ» και έχει διασφαλίσει ότι:

 

Μέριμνα της εταιρείας είναι η ασφαλής παραγωγή όλων των προϊόντων που διαθέτει στους καταναλωτές, πληρώντας ταυτοχρόνως τις τελευταίες ευρωπαϊκές και εγχώριες απαιτήσεις σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί μηχανισμούς παρακολούθησης πιο σύγχρονων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων και καινοτόμων αγορών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, με εμπειρία πολλών ετών και με παρακολούθηση σεμιναρίων του κλάδου, εγγυάται την άριστη εσωτερική διαχείριση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα στον πελάτη, τον προμηθευτή, τους φορείς και την τοπική κοινωνία σιγουριά ως προς την ικανότητά του να διαχειρίζεται και να διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τις περιβαλλοντικές πλευρές που τον αφορούν αλλά και το περιβάλλον γενικότερα.

Οι σχέσεις που επιθυμεί η εταιρεία να αναπτύξει και να διατηρήσει με τους πελάτες της είναι φιλικές, σταθερές και μακροχρόνιες που χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη γεγονός που πρόκειται να αποτελέσει, και στο μέλλον, ιδιαίτερη προσπάθεια της εταιρείας  ο οποίος έχει ως βασικό στόχο την συνέπεια, την ασφάλεια και ουσιαστικά τον “ευχαριστημένο πελάτη”.

 1. είναι κατάλληλη για το Προϊόν και τον πελάτη αυτού καθώς και για το φυσικό περιβάλλον, αλλά συνάμα το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών!
 2. περιλαμβάνει δέσμευση διαρκούς ποιοτικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης και πρόληψης ρύπανσης!
 3. περιλαμβάνει επίσης δέσμευση συμμόρφωσης στο ισχύον νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο καθώς και άλλες απαιτήσεις ή ενυπόγραφες δεσμεύσεις!
 4. προβλέπει το πλαίσιο εργασίας για τον καθορισμό και ανασκόπηση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων!
 5. είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, τηρείται και έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζόμενους! και τέλος
 6. είναι διαθέσιμη στο προσωπικό αλλά και το κοινό
Η Πολιτική Ποιότητος και Περιβάλλοντος

Η «ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΠΕ», έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασίας την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή, αποθήκευση & διάθεση λέβητων – μεταλλικών κατασκευών – κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα – κατασκευή ρυμουλκούμενων – ημιρυμουλκούμενων οχήματων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατάλληλο για την υφή της δραστηριότητάς της, το φυσικό περιβάλλον αλλά συνάμα το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δραστηριοτήτων, προϊόντων ή / και υπηρεσιών της, εμπνευσμένο από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 & 14001:2015 και εναρμονισμένο στις απαιτήσεις αυτών, προκειμένου να προωθήσει στόχους και σκοπούς που αποβλέπουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση σχεδίων δράσης για τη συνεχή βελτίωση της ποιοτικής και περιβαλλοντικής επίδοσης, την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της εταιρείας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αλλά παράλληλα και τη διαφύλαξη της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

 

Για το λόγο αυτό η εταιρεία:

 • επιδιώκει την επίτευξη των απαιτούμενων (βάσει των υποσχέσεών του, των απαιτήσεων των πελατών, της κοινωνίας και του νομοθετικού πλαισίου) προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών
 • επιδιώκει την καταγραφή, μέτρηση, εκτίμηση και υπολογισμό της δυσαρέσκειας (παράπονο, διαμαρτυρία) αλλά και της ικανοποίησης (θετικά σχόλια)
 • αποκαθιστά τυχόν μη συμμορφώσεις που εντοπίζει με τρόπο επαρκή και ικανοποιητικό (και για τον πελάτη ή κοινωνία όταν έχει προλάβει να έρθει σε επαφή μαζί του) και προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων τινών
 • προσπαθεί πάντα ώστε το επίπεδο ποιότητος και ευαισθησίας της εταιρείας -όσον αφορά σε προϊόντα ή δράσεις- να είναι ανώτερο των προσδοκιών πελατών και  κοινωνίας
 • επενδύει με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκροών στο περιβάλλον οποιασδήποτε μορφής (στερεά, υγρή, αέρια), την  εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και
 • φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Η ανώτατη διοίκηση της «ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΠΕ» δεσμεύεται για: τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την πλήρη συμμόρφωση στο διεθνές και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που βρίσκει εφαρμογή στο χώρο που δραστηριοποιείται, στους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας που αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και τέλος για την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και της κοινωνίας, την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων και την παράλληλη αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού της εταιρείας περιβάλλοντος. Δεσμεύεται επίσης να εισέλθει από της έναρξης εφαρμογής του παρόντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια πορεία διαρκούς βελτίωσης της ποιοτικής και περιβαλλοντικής επίδοσής της καθώς και της πρακτικής της σε θέματα πρόληψης ρύπανσης, να μεριμνά συνεχώς για τον σχεδιασμό, την παροχή και την αναβάθμιση των Πόρων, που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των παραπάνω, να ανασκοπεί την Πολιτική του και τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς ως προς την καταλληλότητά τους και τέλος δεσμεύεται ότι μετά την επίσημη πιστοποίηση της εταιρείας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 & 14001:2015, θα τηρήσει πιστά όλες τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θα τεθούν από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής ποιότητος και περιβάλλοντος για την επίτευξη των επίκαιρων πάντα ποιοτικών και περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών, η «ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΠΕ» αναγνωρίζει, εξασφαλίζει, και παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα – πόρους και παράλληλα υλοποιεί Πλάνα ποιότητος και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία κοινοποιεί και επικοινωνεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Pin It on Pinterest