Μηχανήματα Έργων

Η κατασκευή των μηχανημάτων έργων γίνεται από την εταιρία μας με βάση την έγκριση τύπου και τον τελικό έλεγχο απο ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των μηχανημάτων έργων είναι : Αλουμίνιο

Όλα τα μηχανήματα έργων που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, οποίος περιλαμβάνει :

  • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
  • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
  • Μελέτη πρόσδεσης
  • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
  • Έγκριση τύπου από Υπουργείο Μεταφορών και πινακίδες από ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Pin It on Pinterest